"photomultiplier tube" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fotopowielacz rura
  1. photomultiplier przymiotnik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These pulses are recorded on photomultiplier tubes, electronic sensors much more sensitive than the human eye.

    Podobne kolokacje: