"photographic book" — Słownik kolokacji angielskich

photographic book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fotograficzna książka
  1. photographic przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also published photographic books and mystery novels and made his own contributions to both genres.