"philosophical book" — Słownik kolokacji angielskich

philosophical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filozoficzna książka
  1. philosophical przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wrote many philosophical books about faith, existence, emotions, and feeling.

powered by  eTutor logo