"personal word" — Słownik kolokacji angielskich

personal word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiste słowo
  1. personal przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And no chance for a personal word with his friend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo