BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"permit participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział zezwolenia
  1. permit czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She knew that the deal they had made didn't permit her active participation in physical intimacy.

powered by  eTutor logo