"permanent entity" — Słownik kolokacji angielskich

permanent entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmiot zatrudniony na stałe
  1. permanent przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are both electoral/political sub-divisions and permanent ceremonial, geographic and administrative entities within the City.

powered by  eTutor logo