"periodically suffer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okresowo cierp
  1. suffer czasownik + periodically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Kolyn periodically suffered from ill health and after his five years in Orange City, he became a professor at Western Theological Seminary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo