"perform during this time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj w tym czasie
  1. perform czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She had performed in eighteen films during this time.

    Podobne kolokacje: