"perform a season" — Słownik kolokacji angielskich

perform a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj porę roku
  1. perform czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Windmill performs a season in Adelaide yearly, with shows also touring through regional South Australia and interstate.

powered by  eTutor logo