"perennial garden" — Słownik kolokacji angielskich

perennial garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bylina ogród
  1. perennial przymiotnik + garden rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The perennial gardens are located outside to the north of the vestibule.

    Podobne kolokacje: