"percent share" — Słownik kolokacji angielskich

percent share kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): procent część
  1. percent rzeczownik + share rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The firm was first for all of 1988, with a 14.4 percent share.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo