"percent reduction" — Słownik kolokacji angielskich

percent reduction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obniżenie procentu
  1. percent rzeczownik + reduction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The only other cut since 1950 was a 0.58 percent reduction in 1994.

powered by  eTutor logo