"pay women" — Słownik kolokacji angielskich

pay women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety płacowe
  1. pay czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The only thing they have ever objected to, is paying women for working.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo