"pay to the company" — Słownik kolokacji angielskich

pay to the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapłać spółce
  1. pay czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    The total amount paid to the company with interest was $9,842,700.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo