ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pay for one's sins" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay for one's sins" po angielsku

"pay for one's sins" — Słownik kolokacji angielskich

pay for one's sins kolokacja
  1. pay czasownik + sin rzeczownik = odpokutować za swoje grzechy
    Zwykła kolokacja

    I pay for my sins, big time, at the cashier.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo