"pay companies" — Słownik kolokacji angielskich

pay companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is paid
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółki płacowe
  1. pay czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the end, officials said, the company was paid less than $2 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo