BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pathetic thing" — Słownik kolokacji angielskich

pathetic thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzruszająca rzecz
  1. pathetic przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he said the most pathetic thing of all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo