"pasta z fasoli" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pasta z fasoli" po polsku

"pasta z fasoli" — Słownik kolokacji angielskich

bean mixture kolokacja
  1. bean rzeczownik + mixture rzeczownik = pasta z fasoli
    Luźna kolokacja

    Add the bean mixture to the pasta, and toss to combine well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo