Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"particular morning" — Słownik kolokacji angielskich

particular morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny poranek
  1. particular przymiotnik + morning rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As it happened, however, they were on this particular morning both occupied.

powered by  eTutor logo