BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation means" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział oznacza
  1. participation rzeczownik + mean czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Active participation means that members regularly contribute to community discourse.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo