"parole official" — Słownik kolokacji angielskich

parole official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zwolnienia warunkowego
  1. parole rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Police and parole officials say there have been no legal challenges to the tactics, which some precincts started using about two years ago.

    Podobne kolokacje: