"parental participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzicielski udział
  1. parental przymiotnik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The past school year has seen much progress in academics, student involvement and parental participation.

powered by  eTutor logo