Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"parasol plażowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "parasol plażowy" po polsku

parasol plażowy

obrazek do "beach umbrella" po polsku Windblown beach umbrella hits, kills woman in Virginia | 6abc.com
rzeczownik
  1. beach umbrella  
    You can rent a beach umbrella for $5. (Możesz wypożyczyć parasol plażowy za 5 dolarów.)

"parasol plażowy" — Słownik kolokacji angielskich

beach umbrella kolokacja
  1. beach rzeczownik + umbrella rzeczownik = parasol plażowy
    Zwykła kolokacja

    There's not a beach umbrella or souvenir shop in sight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo