"papering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "papering" po angielsku

papering

rzeczownik
 1. tapetowanie
Paper Art » Binary Moon » The home ... Newspaper Articles
rzeczownik
 1. papier [UNCOUNTABLE]
  We've run out of paper. (Skończył się nam papier.)
  What kind of paper would you like to buy? (Jaki rodzaj papieru chciałbyś kupić?)
  Can you pass me a sheet of paper? (Czy możesz mi podać kartkę papieru?)
 2. referat, artykuł, publikacja (praca pisemna na jakiś temat) [COUNTABLE]
  The teacher appreciated my biology paper. (Nauczyciel docenił mój referat z biologii.)
  Her paper is worth publishing. (Jej artykuł jest wart opublikowania.)
  You can't go to the party until your paper is done. (Nie możesz iść na imprezę dopóki twój referat nie będzie gotowy.)
 3. arkusz egzaminacyjny British English [COUNTABLE]
  You can open your paper now. (Możesz teraz otworzyć swój arkusz egzaminacyjny.)
  Past exam papers are available in the library. (Arkusze egzaminacyjne z przeszłości są dostępne w bibliotece.)
 4. fałszywy czek American English slang
  It's a paper, you thought I wouldn't notice? (To fałszywy czek, myślałeś, że nie zauważę?)
  I was arrested for using a paper. (Zostałem aresztowany za używanie fałszywego czeku.)
 5. darmowa wejściówka slang
  Can you get me a paper to your concert? (Czy możesz załatwić mi darmową wejściówkę na twój koncert?)
  She gave me a paper and I didn't have to pay for the ticket. (Dała mi darmową wejściówkę i nie musiałem płacić za bilet.)
przymiotnik
 1. papierowy
  It is a paper bag. (To jest papierowa torba.)
  Can you pass me this paper box? (Czy możesz mi podać to papierowe pudło?)
  Kids made paper flowers for their mom. (Dzieci zrobiły papierowe kwiaty dla ich mamy.)
czasownik
 1. tapetować
  He wallpapered his room yesterday. (On wytapetował wczoraj swój pokój.)
  I don't want to paper my room. I'd rather paint it. (Nie chcę tapetować mojego pokoju. Wolałbym go pomalować.)

Powiązane zwroty — "papering"

rzeczownik
newspaper , także: paper = gazeta
wallpaper , także: paper = tapeta
position paper = procedura (np. postępowania, rozwiązywania problemów)
scientific paper = artykuł naukowy (praca naukowa na jakiś temat)
crepe paper , także: crêpe paper = krepina, bibuła +1 znaczenie
White Paper , white paper = biała księga (rodzaj raportu wykonanego przez rząd, organizację lub instytucję)
local paper = gazeta lokalna +1 znaczenie
term paper = praca semestralna (studenta lub ucznia)
construction paper = papier kolorowy (np. do wycinanek)
paper securities = zabezpieczenie (długu w papierach wartościowych)
idiom
przymiotnik
przysłówek
on paper = na papierze (w formie papierowej) +1 znaczenie
czasownik

powered by  eTutor logo