"papal official" — Słownik kolokacji angielskich

papal official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): papieski urzędnik
  1. papal przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His collection of inscriptions and his works on the higher papal officials of the old Lateran Palace remained authoritative for some time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo