BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pale thing" — Słownik kolokacji angielskich

pale thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blada rzecz
  1. pale przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The flame of her anger made Rann's seem like a pale thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo