"palatable way" — Słownik kolokacji angielskich

palatable way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): smaczna droga
  1. palatable przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And it is bound to turn heads among those looking for a palatable way to pay for health care reform.

    Podobne kolokacje: