"painful image" — Słownik kolokacji angielskich

painful image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bolesny obraz
  1. painful przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did not think of it at other times; the immediacy, as always, conjured the painful image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo