"painful choice" — Słownik kolokacji angielskich

painful choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bolesny wybór
  1. painful przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She and her colleagues have to face up to some painful choices.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo