"płuca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płuca" po polsku

płuca

obrazek do "lungs" po polsku
rzeczownik
  1. lungs *  
    He felt a sharp pain in his lungs. (On poczuł ostry ból w płucach.)
    The doctor checked his lungs, but found nothing. (Lekarz zbadał jego płuca, ale nic nie znalazł.)
rzeczownik
  1. lung **   [policzalny]
    Why do you have two lungs but only one heart? (Dlaczego mamy dwa płuca, ale tylko jedno serce?)
    Her lung collapsed and she stopped breathing. (Jej płuco zapadło się i ona przestała oddychać.)

powered by  eTutor logo