"owl eye" — Słownik kolokacji angielskich

owl eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sowa oko
  1. owl rzeczownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Slowly she swung her head around, fixing them with two owl eyes.

    Podobne kolokacje: