"overnight star" — Słownik kolokacji angielskich

overnight star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nocująca gwiazda
  1. overnight przymiotnik + star rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Athletics create overnight national stars who will capture the limelight for a day, a week, a season, or even a career.

    Podobne kolokacje: