BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"overlook things" — Słownik kolokacji angielskich

overlook things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przymknij oczy rzeczy
  1. overlook czasownik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I shall even overlook certain things that were said in the heat of emotional distress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo