"overall response" — Słownik kolokacji angielskich

overall response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólna odpowiedź
  1. overall przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The overall response has been positive for the hardware, camera and screen.

powered by  eTutor logo