BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"overall participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólny udział
  1. overall przymiotnik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While overall participation of voters in the polling amounted to 85.5%, it ran up to 93% in some constituencies.

powered by  eTutor logo