"over officials" — Słownik kolokacji angielskich

over officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad urzędnikami
  1. over przyimek + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Over 300 supporters, officials and ex players attended the dinner which saw the Team of the Century named.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo