"over accounts" — Słownik kolokacji angielskich

over accounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad kontami
  1. over przyimek + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The secret could be that a large fund can spread the pay of a star manager over enough accounts to keep expenses below average.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo