ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"outstanding book" — Słownik kolokacji angielskich

outstanding book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybitna książka
  1. outstanding przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Which of these 403 outstanding books do you want to read?"