"outlaw league" — Słownik kolokacji angielskich

outlaw league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga człowieka wyjętego spod prawa
  1. outlaw rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This provision was later applied to players who jumped to the AAFC or any other "outlaw league."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo