"outdoor league" — Słownik kolokacji angielskich

outdoor league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga na powietrzu
  1. outdoor przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But there is no outdoor league now, and I don't want to cry over spilled milk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo