"osteoporosis-related fracture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złamanie odnoszące się do osteoporoza
  1. osteoporosis-related przymiotnik + fracture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About half of women and a quarter of men over age 50 will have an osteoporosis-related fracture, notes the...

    Podobne kolokacje:

podobne do "osteoporosis-related fracture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "osteoporosis-related fracture" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik