"osoba udzielająca referencji" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osoba udzielająca referencji" po polsku

osoba udzielająca referencji [policzalny]

rzeczownik
  1. reference *** , ref. (skrót)   [policzalny]
    I asked my university professor to be my reference. (Poprosiłem mojego profesora, żeby był osobą udzielającą mi referencji.)
    I need to find a reference before the end of this month. (Przed końcem tego miesiąca muszę znaleźć osobę, która udzieli mi referencji.)
  2. referee *   British English [policzalny]
    I got a letter from your referee. (Dostałem list od pańskiej osoby udzielającej referencji.)

powered by  eTutor logo