"osoba, którą łatwo naciągnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osoba, którą łatwo naciągnąć" po polsku

osoba, którą łatwo naciągnąć

idiom
  1. soft touch , easy touch   informal
    My mother is a soft touch - she always believes everything people tell her. (Moja matka to osoba, którą łatwo naciągnąć - zawsze wierzy we wszystko, co ludzie jej mówią.)

Powiązane zwroty — "osoba, którą łatwo naciągnąć"

rzeczownik

"osoba, którą łatwo naciągnąć" — Słownik kolokacji angielskich

soft touch kolokacja
  1. soft przymiotnik + touch rzeczownik = osoba, którą łatwo naciągnąć
    Bardzo silna kolokacja

    I was getting to be a real soft touch in my old age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo