"oskarżać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oskarżać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. charge *****
  • oskarżać, postawiać zarzut (w sądzie) [TRANSITIVE]
   Police charged him with murder. (Policja oskarżyła go o morderstwo.)
   You can't charge me, you've no evidence. (Nie możecie mnie oskarżyć, nie macie żadnych dowodów.)
   Has the court charged him yet? (Czy sąd już postawił mu zarzuty?)
   The court charged him with assault. (Sąd postawił mu zarzut napaści.)
   He has been charged with arson. (Zostały mu postawione zarzuty podpalenia.)
   link synonim: accuse
  • winić, oskarżać (np. za zrobienie czegoś) formal [TRANSITIVE]
   I charge you for my accident. (Winię cię za mój wypadek.)
   You can't charge me for stealing your car, I'm innocent! (Nie możesz oskarżać mnie o kradzież twojego samochodu, jestem niewinny!)
 2. accuse ***
  • oskarżać [TRANSITIVE]
   He was accused of stealing two thousand dollars from the store. (On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu.)
   Residents of our city are accusing the police of brutality. (Mieszkańcy naszego miasta oskarżają policję o brutalność.)
   link synonim: charge
  • obwiniać, oskarżać [TRANSITIVE]
   I am not trying to accuse anyone ahead of time. (Nie próbuję nikogo z góry oskarżać.)
   She accuses me of her own failures. (Ona obwinia mnie o swoje własne porażki.)
 3. indict *
 4. prosecute *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. impeach
 6. arraign
 7. inculpate
 1. bring an accusation