"ornate design" — Słownik kolokacji angielskich

ornate design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwiecisty projekt
  1. ornate przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The reverse featured an ornate design that took up almost the entire note.

    Podobne kolokacje: