"originate in times" — Słownik kolokacji angielskich

originate in times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrodź się w czasach
  1. originate czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Using violence as a trigger, "Anormal" was originated in times of worldwide terrorism, war and fear.

    Podobne kolokacje: