"originally wear" — Słownik kolokacji angielskich

originally wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo noś
  1. wear czasownik + originally przysłówek
    Luźna kolokacja

    The team originally only wore black, but red was added late on.

powered by  eTutor logo