KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"original publisher" — Słownik kolokacji angielskich

original publisher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalny wydawca
  1. original przymiotnik + publisher rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Page 325 but which the original publishers deemed unnecessary to the overall story.

powered by  eTutor logo