"original image" — Słownik kolokacji angielskich

original image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalny obraz
  1. original przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Best results are obtained when the original image has a high resolution.

    Podobne kolokacje: