"original choice" — Słownik kolokacji angielskich

original choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalny wybór
  1. original przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    A year later, he returned to his original choice, feeling no other country could truly represent the "tired museum".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo